حافظان قرآن، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه

تعداد حوزه ها:

216

حافظان قرآن، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه

این فرد اهتمام به یکی از اجزاء قرآن داشته است

  1. دارای گواهینامه معتبر باشد

حوزه های ثبت نامی

احسان ارزنکار تست - زرين شهر ـ لنجان

احسان ارزن کار

حافظ کل قرآن

نمایش همه