}

حافظان قرآن، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه

تعداد حوزه ها:

109

حافظان قرآن، نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه

این فرد اهتمام به یکی از اجزاء قرآن داشته است

  1. دارای گواهینامه معتبر باشد

حوزه های ثبت نامی

محبوبه کریمی -

حوزه مربوطه از توانمندی ها و افتخارت خود در سامانه ثبت ننموده است.

شهلا آقایی -

حوزه مربوطه از توانمندی ها و افتخارت خود در سامانه ثبت ننموده است.

بتول رشیدی -

حوزه مربوطه از توانمندی ها و افتخارت خود در سامانه ثبت ننموده است.

سکینه رئیسیان - اصفهان

سکینه رئیسیان

حوزه مربوطه از توانمندی ها و افتخارت خود در سامانه ثبت ننموده است.

نمایش همه