}

شهدا، جانبازان، معلولین

تعداد حوزه ها:

0

شهدا، جانبازان، معلولین

این گروه حتما در یکی از رشته های قرآنی یا دارای گواهینامه هستند و یا دارای مقام در شهرستان، استان و کشور هستند

  1. تمام اعضای آن دارای گواهینامه معتبر می باشند
  2. جانبازان، شهدا باید از طرف بنیاد شهید و امور جانبازان تاییده دریافت شود
  3. معلولین نیز بایستی از طرف اداره بهزیستی گواهی معلولیت ارایه نمایند

اطلاعاتی وجود ندارد