}

گروه تواشیح، جمع خوانی و ابتهال، آواها و نغمات دینی

تعداد حوزه ها:

12

گروه تواشیح، جمع خوانی و ابتهال، آواها و نغمات دینی

گروه هایی هستند که زیر نظر یک موسسه و یا نهاد ثبت شده فعالیت می نمایند و یا بصورت گروهی مستقل در حال فعالیت هستند

  1. تمام اعضای آن دارای گواهینامه معتبر می باشند
  2. یک اجرا در شهرستان، استان و کشور داشته اند

اطلاعاتی وجود ندارد