وب سایت، تولید کنندگان نرم افزار، شبکه های اجتماعی

تعداد حوزه ها:

0

وب سایت، تولید کنندگان نرم افزار، شبکه های اجتماعی

محتویات آن کاملا قرآن است.

  1. ثبت شده در یکی از سامانه های معتبر می باشد
  2. تولید کننده یک محصول قرآنی باشد

اطلاعاتی وجود ندارد