درباره ما

بانک جامع قرآنیان در نظر دارد یک ارتباط دو سویه بین نخبگان و فعالان قرآنی در سطوح مختلف و حوزه های قرآنی برقرار نماید.

این یک فرصت است تا همه نخبگان با هر ظرفیتی و در هر رشته ای که فعالیت می کنند در سطح کشور شناخته شوند

شما می توانید با ثبت مشخصات خود در این بانک جامع قرآنی در حوزه هایی که مدارک مربوطه را دارید ثبت نام کنید و راه های ارتباطی خود را برای مخاطبان اعلام نمایید تا دیگران بتوانند از تخصص های شما بهره مند شوند و یک شبکه سازی قوی در بین جامعه قرآنیان اتفاق بیفتد.مزایای استفاده و عضویت در بانک جامع قرآنیان

  • جلوگیری از انحصار طلبی
  • شناخته شدن نخبگان در رشته های مختلف
  • عدالت در تمام مناطق برای تعامل نخبگان و استفاده از ظرفیت های آنان
  • اطلاع رسانی برای موضوعات مختلف در بین نخبگان قرآنی
  • دست یابی به آمار دقیق و بهره مندی نهاد های مختلف برای برنامه ریزی بهتر برای فعالیت های قرآن و اهل بیت (ع)
  • ...

این بانک جامع زیر نظر اتحادیه موسسات و تشکل های قرآنی استان اصفهان می باشد و با حمایت نهاد های دولتی و خصوصی طراحی گردیده است.